Gemeentebreed Zaakgericht Werken

Zo. De spinnenwebben zijn weggeveegd en met een doekje ziet dit blog er weer als nieuw uit. De laatste post dateert alweer van bijna twee jaar geleden. Hmmm. In die tijd heb ik me uitsluitend bezig gehouden met het invoeren van Zaakgericht Werken in gemeenten. En heb ik een hoop geleerd. Vooral over welke manieren van invoeren werken en welke niet. Ook heb ik een aantal zaaksystemen nader leren kennen. Soms als onderdeel van de invoering en soms juist als blokkade. Leuk materiaal om over te schrijven. Dus na de aanmoediging via de de sosjaale meedijaa (hoi Willeke!) heb ik Blokdesk maar weer aangeslingerd.

Vandaag: de gemeentebrede invoering van ZGW…

Continue reading Gemeentebreed Zaakgericht Werken

Zaakgericht Werken, maar dan Nieuw

het Nieuwe Werken (met hoofdletters) is een erg populair thema. Ik doe er zelf ook aan, ik bedoel maar. Maar HNW moet echter wel kunnen en passen. Er moet met andere woorden een context zijn waarin resultaatgestuurd, locatie- en tijdsonafhankelijk werken mogelijk is. trouwe lezers voelen hem al aankomen: dat is een omgeving waarin Zaakgericht wordt gewerkt….

Continue reading Zaakgericht Werken, maar dan Nieuw

Hoe verpruts ik ZGW met gedrag?

Toen ik deze week een kennissessie Zaakgericht Werken deed, viel me weer op dat de focus met name op ICT en processen ligt. Op zich begrijpelijk als je wat van de evolutie van het begrip weet. Maar het is niet genoeg. Toen ik tijdens de sessie benadrukte dat ook een correcte inrichting van de organisatie belangrijk was kreeg ik een instemmend knikje. Ja, dat konden ze nog wel begrijpen. Functioneel beheer enzo. Maar mijn stelling dat echter ook het gedrag van de mensen een grote rol speelt bij het juist invoeren van Zaakgericht Werken deed de collectieve wenkbrauwen echter vragend omhoog gaan. Om het punt te maken draai ik de stelling om. “Hoe verpruts ik ZGW met gedrag?”

Continue reading Hoe verpruts ik ZGW met gedrag?

Zaakgerichte chaos

Sommige organisaties lenen zich niet voor dikke workflows. Die beschrijven slechts één van de vele mogelijke manieren om het werk te doen. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het merendeel van alle organisaties op de wereld werkt op wat van de buitenkant beschouwd, pure chaos in. Inzoemend op de Nederlandse lokale overheid gaat dat ook op. Beste heren en dames van gemeentelijk Nederland: ik heb het over u!

Hoe kun je dan in vredesnaam Zaakgericht Werken invoeren als dat de modus operandi is?

nou….

Continue reading Zaakgerichte chaos

Cool! Een Rule Based Zaaksysteem

Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu weer: het succes van IT systemen zit in het gebruik ervan en niet in de onderliggende techniek. In veel Zaaksystemen zit de crux dan natuurlijk in de inrichting van nieuwe zaaktypen (of “e-diensten”, als je Arjen heet) Een manier om dat op te lossen is door de inrichting ervan zo eenvoudig mogelijk te maken en sommige leveranciers hebben daar forse stappen in gemaakt. Desalniettemin is het fabrieken van een nieuw zaaktype een heidens karwei. Al was het maar doordat die irritante ICT-ers de processen niet snappen! Of vice versa als je met de vakspecialisten praat.

De afgelopen twee weken ben ik echter tot twee keer toe door een totaal andere benadering verrast: sloop de complexiteit gewoon uit het proces!

Continue reading Cool! Een Rule Based Zaaksysteem