Naive consulting

Je kon er niet omheen. De afgelopen periode ging het veel over de toekomstvisie voor gemeenten door Native Consulting (heel-veel-kleine-lettertjes alert!). De visie beschreef een gemeentelijke wereld waarin het streven naar een excellent KCC en de gemeentebrede invoering van Zaakgericht Werken waren losgelaten. Daarvoor in de plaats is de procesondersteuning decentraal geregeld en zijn alleen dossiervorming en de formulierenvoorziening centraal (landelijk) geregeld. Verder draait alles probleemloos (!) op het platform van Microsoft en/of Google en heeft King in samenwerking met alle leveranciers op miraculeuze wijze een feilloos werkende documentkoppeling weten te realiseren.

Ok. Over visie valt niet te twisten (ga ik dus ook niet doen). Over de onderliggende aannames echter wel….

De meest aanstootgevende aanname in dit verhaal wordt wat mij betreft in de volgende quote beschreven:

 Als we kijken naar de bedrijfsvoering van gemeenten, spelen er anno 2013 tegengestelde krachten; enerzijds is er een streven naar controle op elke processtap die een medewerker uitvoert en de wens om werk volgens vaste standaarden op te leveren, vastgelegd in procedures en kaderstellende wetgeving. Ook het dienstverleningsconcept Antwoord© zorgt er voor dat gemeenten al jaren dwangmatig streven naar het vastleggen van elk detail en klantcontact, om de onderling afgesproken dienstverleningsnormen in het KCC te kunnen halen. Anderzijds worden medewerkers gestimuleerd om vrij en open te denken en  -plaatsresultaatgericht- en tijdonafhankelijk te werken. Het management streeft naar integraliteit en lean-six-sigma. Loslaten en vertrouwen zijn veelgehoorde termen. HRM-ers spreken van “binden en boeien” van mensen. De opkomst van mobile devices, clouddiensten, social media impliceren ook vrijheid in handelen.

(lol @ 2001 quote: ‘binden en boeien’)

Ok. Where to begin…

Ah ja. Wat is zaakgericht Werken ook al weer? “Organisatiebreed, procesmatig samenwerken met de zaak als middelpunt en het resultaat als maatstaf” De aanname die hierboven wordt gedaan is dat ‘procesmatig’ betekent dat je elke stap vastlegt. Of daar op zijn minst naar streeft. Dat is dus onzin. Zaakgericht Werken (zeker op zijn Dordts) laat juist grote vrijheid bij de behandeling en dat betekent dat er bijna per definitie geen processtapjes worden voorgeschreven. Niet te verwarren met de afspraak dat er bij elke statusovergang aan bepaalde kwaliteitscriteria moet zijn voldaan; die kun je gewoon vastleggen in een vinkjeslijst. Dat betekent dus dat dit prima aansluit bij een flexibele, zelfsturende werkwijze door de zaakbehandelaars.

Oneigenlijke tegenstelling
Wat betekent dat er in de visie van Native Consulting een oneigenlijke tegenstelling wordt gecreëerd door te stellen dat “Anderzijds worden medewerkers gestimuleerd om vrij en open te denken en  -plaatsresultaatgericht- en tijdonafhankelijk te werken”. Ik zou het tegenovergestelde willen stellen: medewerkers worden door de invoering van (Dordts) Zaakgericht Werken gefacilitieerd om om vrij en open te denken en  resultaatgericht en plaats- en tijdonafhankelijk te werken.

Helder toch? Hoe kan kan een intelligente club dan met zo’n raar verhaal komen?

Old-and-Outdated-Technology-to-Continue-to-HauntGedateerd beeld
Mijn analyse is dat de steller(s) van deze visie zich baseren op een verkeerd (gedateerd?) beeld van wat Zaakgericht Werken anno 2013 is. Zij zien blijkbaar een gemeentelijke praktijk waarin het programma Antwoord nog relevant is (“Want de KCC-medewerker moet toch alles van de klant weten!”). Een wereld waarin Zaaksystemen veredelde DMS-en zijn (“Zaaksystemen zijn per definitie gebaseerd op document management systemen”) en waarin standaardisatiehobbyclub King daadwerkelijk invloed heeft op de markt (“de documentkoppeling is via het convenant wat tussen KING en de leveranciers in alle systemen geïmplementeerd”.)

En zo zit de wereld niet in elkaar. Geloof me, ik praat uit ervaring. 

Mijn advies zou zijn om eens te gaan kijken bij een gemeente als Zutphen, Molenwaard of IJsselstein/Montfoort om een beeld te krijgen op welke wijze Zaakgericht Werken juist bijdraagt aan de zelfredzame, zelfsturende en flexibele manier van werken door de gemeentelijke professionals. Echt. Doe maar. Daar word je vrolijk van…

Goede zaken gewenst,

Robert Mekking

1 comment to Naive consulting

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>