LEANorexia Nervosa

Steeds meer gemeenten lijden aan LEANorexia Nervosa. En dat is treurig…

“LEANorexia nervosa is een veranderstoornis, waarbij een organisatie een vervormd beeld van de eigen processen heeft, een grote angst heeft om inefficient te worden en niet probeert een normaal productiviteitsniveau na te streven. De stoornis kan ernstige personele gevolgen hebben en zelfs tot stilstand [...]

Gemeentebreed Zaakgericht Werken

Het invoeren van Zaakgericht Werken kan het beste compact, snel, breed en ondiep worden gestart. Zoeken naar draagvlak en procesgewijs invoeren is gedoemd om te mislukken…

[...]