Zaakgerichte chaos

En dan kom ik op het punt van mijn betoog. Zaakgericht Werken vergt draagvlak, want het gaat om een grote verandering (samen werken aan de afronding van een zaak ipv het uitvoeren van een taak). Het opleggen van één manier van werken om die zaak van fase naar fase te helpen kan dan contraproductief werken. Mijn advies: laat de workflow achterwege en begin met een eenvoudig taakscherm, waar behandelaars samen taken “wegvinken”.

[...]