Cool! Een Rule Based Zaaksysteem

De kracht van een Rule Based oplossing is dat de inherente complexiteit die het ‘hard’ koppelen van processen, regels en functionaliteit wordt losgelaten en dat de keuze wordt overgelaten aan de behandelende ambtenaar.

[...]