Zaakgerichte gebruiksvriendelijkheid

Hoe het ook zij, ik denk dat dit een gezonde ontwikkeling is die gaat leiden tot lagere drempels en dus tot grotere acceptatie. Het betekent ook nog iets anders: leveranciers beginnen door te krijgen dat het succes van hun systemen uiteindelijk wordt bepaald door de tevredenheid van de gebruikers en dat is pure winst!

[...]

KCS versus Zaaksysteem

In een notendop wordt een KCS dus gebruikt voor registratie van klant-contactmomenten en het Zaaksysteem wordt gebruikt voor de registratie van de dienstverlening die uit het klantcontact voortkomt.

[...]

Zaakgerichte plusjes en minnetjes

Het succes van de inrichting van Zaakgericht Werken is hoge mate afhankelijk van de organisatorische implementatie. Dat betekent dus: mensen, processen en een solide inrichting. Een vergelijking op basis van ICT geeft hiervoor een incompleet beeld.

[...]

Zaakgericht besparen…

Zaakgericht Werken kost geld. Dat is helemaal niet erg, er wordt namelijk waarde toegevoegd…

[...]