Zaaktype ontwikkelstraat

Het installeren van een Zaaksysteem wordt vaak verward met het inrichten van een Zaaksysteem. Dit kan leiden tot grote teleurstellingen als men verwacht klaar te zijn na de installatie. Er moet dan nog een grote hoeveelheid configuratie plaatsvinden.

Gemeenten onderschatten in mijn ervaring deze inspanning fors. Ik adviseer gemeenten daarom om een Zaaktype Ontwikkelstraat in te richten.

[...]

Zaakgericht schoppen

“Zaakgericht werken: IT-adviseurs roven Nederland leeg, overheid laat het gebeuren.”

Mijn duiding van een stukje maatschappelijk critisch denken.

[...]

Zaakgericht Wolken

Kijk, ik heb een ideaalplaatje over de Zaakgericht Werken in de Wolken. (Zaakgericht Wolken?, Zolken?) In dit ideaalplaatje kan een gemeente een Zaaktype huren en naar eigen smaak aanpassen. Formulier bewerken, doorlooptijden aanpassen, behandelscherm inrichten, betrokken behandelaars bekendmaken en een template voor de communicatie met de klant ontwerpen. Ten slotte een verwijzing opnemen op de website van de gemeente en klaar.

[...]

De hoofdzaak

Ik ben een aanhanger van de Theory of constraints of TOC. Dit is een managementtheorie die is ontwikkeld door management-guru en Enfant-terrible Eliyahu Goldratt. Deze theorie zegt in wezen dat je alleen voortgang kan boeken als je de grootste knelpunten eerst oplost. Een uur gewonnen op een knelpunt is een uur gewonnen op het hele proces. Door dit op Zaakgericht Werken toe te passen, creeer je momentum en draagvlak in de organisatie.

[...]

Zaakgericht discussieren

OK, ik geef de tegenstanders deels gelijk: niet alle discussies zijn even verhefffend en soms simpelweg fout. Toch is het feit dat er gediscussieerd wordt op zich zelf waardevol. Niet meer meedoen aan discussies is daarom niet alleen contraproductief voor jezelf, maar in zekere zin ook egoistisch: de kennis die je zelf opdoet is voor de anderen ook interessant en door deze niet te delen benadeel je de community.

[...]