Naive consulting

Je kon er niet omheen. De afgelopen periode ging het veel over de toekomstvisie voor gemeenten door Native Consulting (heel-veel-kleine-lettertjes alert!). De visie beschreef een gemeentelijke wereld waarin het streven naar een excellent KCC en de gemeentebrede invoering van Zaakgericht Werken waren losgelaten. Daarvoor in de plaats is de procesondersteuning decentraal geregeld en zijn alleen [...]

Zaakgericht Werken, maar dan Nieuw

“Het Nieuwe Werken heeft in essentie niks te maken met apparatuur of flashy software pakketten. Het gaat om een mentaliteitswijziging van de Nieuwe Werker. Productief kunnen zijn op elke plek, op elk moment, daar gaat het om”,

[...]

Cool! Een Rule Based Zaaksysteem

De kracht van een Rule Based oplossing is dat de inherente complexiteit die het ‘hard’ koppelen van processen, regels en functionaliteit wordt losgelaten en dat de keuze wordt overgelaten aan de behandelende ambtenaar.

[...]

Zaakgerichte gebruiksvriendelijkheid

Hoe het ook zij, ik denk dat dit een gezonde ontwikkeling is die gaat leiden tot lagere drempels en dus tot grotere acceptatie. Het betekent ook nog iets anders: leveranciers beginnen door te krijgen dat het succes van hun systemen uiteindelijk wordt bepaald door de tevredenheid van de gebruikers en dat is pure winst!

[...]

Zaakgericht Wolken

Kijk, ik heb een ideaalplaatje over de Zaakgericht Werken in de Wolken. (Zaakgericht Wolken?, Zolken?) In dit ideaalplaatje kan een gemeente een Zaaktype huren en naar eigen smaak aanpassen. Formulier bewerken, doorlooptijden aanpassen, behandelscherm inrichten, betrokken behandelaars bekendmaken en een template voor de communicatie met de klant ontwerpen. Ten slotte een verwijzing opnemen op de website van de gemeente en klaar.

[...]