Het H-woord

Er bestaat veel onduidelijkheid over de digitale handtekening bij gemeenten. Vrijwel alle gemeenten voeren een ander beleid op dit gebied. In de ene gemeente wordt bijvoorbeeld nog niet officieel gebruik gemaakt van de digitale handtekening maar worden wel ontvangstbevestigingen verzonden waar onder staat dat het document digitaal is vervaardigd, terwijl in andere gemeenten wel veel [...]

Naive consulting

Je kon er niet omheen. De afgelopen periode ging het veel over de toekomstvisie voor gemeenten door Native Consulting (heel-veel-kleine-lettertjes alert!). De visie beschreef een gemeentelijke wereld waarin het streven naar een excellent KCC en de gemeentebrede invoering van Zaakgericht Werken waren losgelaten. Daarvoor in de plaats is de procesondersteuning decentraal geregeld en zijn alleen [...]

Zaakgericht Werken, maar dan Nieuw

“Het Nieuwe Werken heeft in essentie niks te maken met apparatuur of flashy software pakketten. Het gaat om een mentaliteitswijziging van de Nieuwe Werker. Productief kunnen zijn op elke plek, op elk moment, daar gaat het om”,

[...]

Hoe verpruts ik ZGW met gedrag?

Mijn negatief geformuleerde stelling dat elke organisatie elke verandering met gedrag kan kapot maken heeft natuurlijk het tegenovergestelde als boodschap: het succes van Zaakgericht Werken staat en valt bij aandacht voor alle veranderaspecten, inclusief gedrag en organisatie.

[...]

Zaakgerichte chaos

En dan kom ik op het punt van mijn betoog. Zaakgericht Werken vergt draagvlak, want het gaat om een grote verandering (samen werken aan de afronding van een zaak ipv het uitvoeren van een taak). Het opleggen van één manier van werken om die zaak van fase naar fase te helpen kan dan contraproductief werken. Mijn advies: laat de workflow achterwege en begin met een eenvoudig taakscherm, waar behandelaars samen taken “wegvinken”.

[...]