Het H-woord

Er bestaat veel onduidelijkheid over de digitale handtekening bij gemeenten. Vrijwel alle gemeenten voeren een ander beleid op dit gebied. In de ene gemeente wordt bijvoorbeeld nog niet officieel gebruik gemaakt van de digitale handtekening maar worden wel ontvangstbevestigingen verzonden waar onder staat dat het document digitaal is vervaardigd,  terwijl in andere gemeenten wel veel digitaal wordt ondertekend.

Hoe zit het nu precies met die digitale handtekening? MvR consultant Monique Adriaanse heeft het uitgezocht…

Continue reading Het H-woord

Naive consulting

Je kon er niet omheen. De afgelopen periode ging het veel over de toekomstvisie voor gemeenten door Native Consulting (heel-veel-kleine-lettertjes alert!). De visie beschreef een gemeentelijke wereld waarin het streven naar een excellent KCC en de gemeentebrede invoering van Zaakgericht Werken waren losgelaten. Daarvoor in de plaats is de procesondersteuning decentraal geregeld en zijn alleen dossiervorming en de formulierenvoorziening centraal (landelijk) geregeld. Verder draait alles probleemloos (!) op het platform van Microsoft en/of Google en heeft King in samenwerking met alle leveranciers op miraculeuze wijze een feilloos werkende documentkoppeling weten te realiseren.

Ok. Over visie valt niet te twisten (ga ik dus ook niet doen). Over de onderliggende aannames echter wel….

Continue reading Naive consulting

Doe-het-zelf implementaties…

 Het succes van IKEA is natuurlijk primair te danken aan die heerlijke kartonnen balletjes met reuzel en jam. Maar wat zeker ook een rol heeft gespeeld is het gemak waarmee je zo’n stapeltje planken tot een heuse kast kunt omtoveren. Met het gebruik van een enkel inbussleuteltje.. En nou niet zeuren over blaren of de eenheidslook, het heeft er wel toe geleid dat de mensen over de wereld hun eigen huis zelf kosteneffectief kunnen inrichten. En dat heeft mij en KBenP compadre Sven Blom op een idee gebracht…

Continue reading Doe-het-zelf implementaties…

Doorontwikkeling; the best is yet to come…

En dan ineens ben je live. Gemeentebreed. Honderden zaaktypen worden gebruikt door alle medewerkers. Net zo veel poststukken die alleen nog digitaal worden gebruikt. Volledige transparantie. Bewaking op doorlooptijd en kwaliteit. Maar ook tientallen vragen over inloggen, ‘verdwenen’ documenten en onhandigheden in het systeem. Het hoort er allemaal bij.

En dan de verleiding om lekker even helemaal niks te doen…. Continue reading Doorontwikkeling; the best is yet to come…

LEANorexia Nervosa

Steeds meer gemeenten lijden aan LEANorexia Nervosa. En dat is treurig…

“LEANorexia nervosa is een veranderstoornis, waarbij een organisatie een vervormd beeld van de eigen processen heeft, een grote angst heeft om inefficient te worden en niet probeert een normaal productiviteitsniveau na te streven. De stoornis kan ernstige personele gevolgen hebben en zelfs tot stilstand van dienstverlening leiden. De naam is afgeleid van het engelse “LEAN” (slank) en “nervosa” slaat op de vermeende neurotische achtergrond.”

Continue reading LEANorexia Nervosa